Údaje o SVBaNP

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Orchidea Tr. SNP 38 bolo
zaregistrované 5.2. 1997

Fakturačné a kontaktné údaje

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Orchidea Tr. SNP 38
Tr. SNP 38, 040 11 Košice


IČO:        17 072 697
DIČ: 20 20 984 746


Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:      SK 18 0900 0000 0000 8920 3110

 

Spoločensto zaregistrované Okresným úradom
v Košiciach dňa 5.2.1997 pod registračným číslom 2-3 -1997

 

e-mail:   sprava@svborchidea.sk
tel.č.:                      0903601706