Dôležité telefónne čísla

Tiesňové volanie:  112
Polícia:                  158
Hasiči:                   150
Záchranka:           155
Mestská polícia:  159

 

Havarijná služba pre SVBaNP Orchidea spoločnosť:
Namont , s.r.o., Zupkova 29, 040 22 Košice

 

Nepretržitá služba pre prvotný zásah na odstávku vody, plynu, ústredného kúrenia, elektro – odstránenie závady výťah – vyprostenie a zabezpečenie proti úrazu


Dispečing:   055 – 69 69 272
                     055 – 63 25 666
                 0918 563 279
e-mail: dispecing@namont.sk


Havarijná služba prevádza opravu a odstráni závady na spoločných zariadeniach a rozvodoch vo vlastníctve spoločenstva. Odstránenie poruchy a opravy na zariadeniach a majetku vlastníkov bytov si môže dohodnúť každý vlastník bytu na základe osobitného dojednania s havarijnou službou.

 

Výťahy – údržba, oprava a servis pre SVBaNP Orchidea spoločnosť:

VÝŤAHY CIRNER, spol. s.r.o.

 

Hlásenie porúch / nonstop / : 0905 608 034

 

Poruchové služby:

Elektrárne:  0800 123 332
Plynárne:      0850 111 727
Vodárne:  055 – 7952 420